Yakovleva Ekaterina Alexandrovna

soiskatel. Mesto ucheby: Kazanskiy (Privolzhskiy) federalnyy universitet. Podrazdelenie: kafedra grazhdanskogo i predprinimatelskogo prava. Dolzhnost: starshiy prepodavatel. Mesto raboty: Rossiyskaya mezhdunarodnaya akademiya turizma. Filial: Kazanskiy filial. Podrazdelenie kafedra obschegumanitarnyh i estestvennonauchnyh disciplin

Kazan (Volga region) federal university; Russian international tourism academy. Branch: Kazan branch