Vezlomtsev V.

kand. filos. nauk. Dolzhnost: starshiy prepodavatel kafedry. Mesto raboty: Akademiya FSIN Rossii. Podrazdelenie: kafedra filosofii i istorii.

sub-department of the Academy of FPS of Russia