Popov Sergey A.

aspirant kafedry teorii i istorii gosudarstva i prava

Institute of Law BFU I. Kant