Chudakova Svetlana Nikolaevna

adyunkt. Mesto ucheby: Akademiya prava i upravleniya Federalnoy sluzhby ispolneniya nakazaniy Rossii. Podrazdelenie: fakultet podgotovki nauchno-pedagogicheskih kadrov.

Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia