Vyong Thang Long

Dolzhnost: adyunkt. Mesto raboty: Moskovskiy universitet Ministerstva Vnutrennih del Rossii im. V.Ya. Kikotya. Podrazdelenie: kafedra kriminalistiki

Moscow University Ministry of Internal Affairs of Russia behalf of VY Kikot