Lauta Oleg Nikolaevich

kand.ist.nauk. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Severo-Kavkazskiy Federalnyy Universitet. Podrazdelenie: kafedra teorii i istorii gosudarstva i prava.

North-Caucasus Federal University