Tarasov Denis Yu.

aspirant kafedry teorii gosudarstva i prava

Urals State Law Academy