Ivanov Viktor Viktorovich

aspirant kafedry «Tehnologiya mashinostroeniya», assistent kafedry «Stroitelnye i dorozhnye mashiny i oborudovanie».

The Yuri Gagarin State Technical University of Saratov