Vorobyov Maksim O.

veduschiy specialist

LLC “Nanodiagnostika”; Tambov State University named after G. R. Derzhavin