Vorobyov Maksim O.

Lead Specialist

LLC “Nanodiagnostika”; Tambov State University named after G. R. Derzhavin