Kochkarova Zarema Ruslanovna

d-r ist. nauk, docent. Dolzhnost: zaveduyuschiy kafedroy, professor. Mesto raboty: Stavropolskiy institut kooperacii. Filial: filial Belgorodskogo universiteta kooperacii, ekonomiki i prava. Podrazdelenie: kafedra gumanitarnyh i socialno-ekonomicheskih disciplin.

Stavropol Cooperation institute. Branch: Belgorod University of cooperation, economics and law