Golovchenko Igor Fyodorovich

kand. yurid. nauk, docent. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Pyatigorskiy gosudarstvennyy lingvisticheskiy universitet. Podrazdelenie: kafedra kreativno-innovacionnogo upravleniya i prava

Pyatigorsk state linguistic university