Zmievskii Dmitrii Valerievich

kand. yurid. nauk. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Cheboksarskiy kooperativnyy institut. Filial: filial Rossiyskogo universiteta kooperacii. Podrazdelenie: kafedra chastnogo prava

Cheboksary Cooperative Institute. Branch: Russian University of Cooperation branch