Charnavalau Aliaksandr V.

professor Vysshey gosudarstvennoy shkoly im. Yana Pavla II v Byaloy Podlyaske (Polsha)

Higher State School after John Paul II in Biala Podlaska (Poland)