Simonov Alexey S.

nachalnik otdeleniya, k.t.n.

JSC NICEVT