Dorovskaya Yulia V.

starshiy prepodavatel Kafedry prava i istorii

St. Petersburg State University of Trade and Economic