Kazakova E.V.

aspirant.

Cheboksary Cooperative Institute. Branch: Russian University of Cooperation