Khrustalyova Olga N.

kandidat pedagogicheskih nauk, docent, nachalnik redaktorskogo otdeleniya

Kazan Legal Institute of the Internal Affairs Ministry of the Russian Federation