Semivelichenko Eugene Aleksandrovich

kand. yurid. nauk. Dolzhnost: upravlyayuschiy direktor.

Ufa engine industrial association