Pitel Victor Aleksandrovich

kand. tehn. nauk. Dolzhnost: nachalnik. Podrazdelenie: Upravlenie yadernymi materialami.

State corporation «Rosatom»