Rakhimov Murodullo Saidovich

Dolzhnost: mladshiy nauchnyy sotrudnik.

Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan. Institute of Philosophy, Political Science and Law