Riabchenko Oksana Nikolaevna

kand. yurid. nauk. Dolzhnost: starshiy prepodavatel; Podrazdelenie: institut prava, socialnogo upravleniya i bezopasnosti, kafedra ekologicheskogo, agrarnogo i prirodoresursnogo prava

Udmurt State University