Bezpalov Valery V.

kandidat ekonomicheskih nauk, docent, kafedra gosudarstvennogo i municipalnogo upravleniya

Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics (MESI), Institute of Management