Palishkina Olga V.

pecialist-revizor ODI UEBiPK GU MVD Rossii po Stavropolskomu krayu, adyunkt zaochnoy formy obucheniya Akademii upravleniya MVD Rossii

ODI UEBIPK of the Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia across Stavropol Krai. Academy of management of the Ministry of Internal Affairs of Russia