Novak Zainab A.

adyunkt fakulteta podgotovki nauchno-pedagogicheskih i nauchnyh kadrov

Russian Ministry of Internal Affairs of Moscow University