Andreeva Liubov Vacilyevna

doktor yurid. nauk, professor. Dolzhnost: professor. Mesto raboty: Moskovskiy gosudarstvennyy yuridicheskiy universitet imeni O.E. Kutafina. Podrazdelenie: kafedra predprinimatelskogo i korporativnogo prava

Moscow state University of law behalf PU Kutafin