Lukyanova Anastasia Aleksandrovna

aspirantka.; Podrazdelenie: kafedra ugolovnogo prava i kriminologii

Moscow state university named after M.V.Lomonosov