Pechnikova Olga Glebovna

kand. yurid. nauk, docent. Dolzhnost: docent.; Podrazdelenie: kafedra ugolovnogo prava i kriminologii

Russian State University named after IM Gubkin