Kechutkina Ekaterina

aspirant, fakultet gosudarstvennogo upravleniya, kafedra sociologii upravleniya

Lomonosov Moscow State University