Ramazanova Djamilya Islanbegovna

starshiy prepodavatel

FGBOU VPO "The Dagestan State Technical University"