Bekbaev Erzat Zeynullaevich

kand. yurid. nauk. Dolzhnost: nauchnyy sotrudnik

Legislation institute of Kazakhstan republic