Egorov Andrei Vilionarovich

soiskatel. Mesto ucheby: Institut gosudarstva i prava RAN. Dolzhnost: direktor. Mesto raboty: Rossiyskiy kardiologicheskiy nauchno-proizvodstvennyy kompleks. Podrazdelenie: eksperimentalnoe proizvodstvo mediko-biologicheskih preparatov.

Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences; Russian State Cardiological scientific & production complex