Magomedova Marjam Magomedovna

kand. ist. nauk. Dolzhnost: docent; Podrazdelenie: kafedra «Grazhdanskoe pravo».

Dagestan State Institute of National Economy