Ipakian Alexander Pavlovich

kand. yurid. nauk, professor. Dolzhnost: professor. Podrazdelenie: kafedra teorii i sociologii upravleniya organami vnutrennih del.

Management Academy of MIA Russia