Yemelyanova Olga Nicolaevna

kand. filol. nauk, docent. Dolzhnost: docent. Podrazdelenie: kafedra russkogo yazyka i rechevoy kommunikacii

Siberian Federal University