Bayanov Alexander Ivanovich

kand. yurid. nauk, docent. Dolzhnost: docent. Podrazdelenie: kafedra kriminalistiki.

Siberian Federal University