Danilov Dmitry Alekseevich

adyunkt kafedry operativno-rozysknoy deyatelnosti, kapitan policii.

Orel law institute by MIA Russia