Zhdanov Yuri Aleksandrovich

aspirant kafedry ugolovnogo prava i kriminologii. Fakultet: yuridicheskiy.

Elets State University named after I.A. Bunin