Buchaev Said Maratovich

aspirant kafedry ugolovnogo prava i kriminologii Dagestanskogo gosudarstvennogo universiteta.

the Daghestan State University