Kazachenok Viktoria Vladimirovna

Dolzhnost: prepodavatel kafedry administrativnogo prava, administrativnoy deyatelnosti i upravleniya v organah vnutrennih del.

Kazan Law Institute of MIA Russia