Lopashenko Darya Victorovna

aspirantka kafedry ugolovnogo prava i kriminologii. Mesto ucheby: MGU im. M.V. Lomonosova