Zhurko Artem Vladimirovich

aspirant kafedry gosudarstvenno-pravovyh disciplin

National Institute of Business