Tonkov Evgeniy Evgenievich

d.yu.n., d.p.n., professor, Zasluzhennyy yurist Rossiyskoy Federacii. Dolzhnost: direktor yuridicheskogo instituta

Belgorod National Research State University