Poluhin O.N.

doktor politicheskih nauk, professor. Dolzhnost: rektor.

Belgorodskiy gosudarstvennyy nacionalnyy issledovatelskiy universitet (NIU «BelGU»)