Guryanova Vera Vladimirovna

aspirant kafedry teorii i istorii gosudarstva i prava. Mesto ucheby: Kazanskiy (Privolzhskiy) federalnyy universitet.