Zarubayeva Yevgeniya Yurievna

k.yu.n. Dolzhnost: docent.

Russian Academy of Justice, Irkutsk