Rumyantsev Andrey Yurievich

k.yu.n., docent. Dolzhnost: docent kafedry ugolovno-pravovyh disciplin

Russian New University