Sverdyukov Nikolay Vitalievich

k.yu.n. Dolzhnost: docent kafedry ugolovnogo prava i kriminologii.

Russian State Oil and Gas University, named after I.M. Gubkin