Azizova Leila Gasanovna

soiskatel kafedry ugolovnogo prava i kriminologii. Mesto ucheby: Dagestanskiy gosudarstvennyy universitet, yuridicheskiy fakultet.