Mironova Anastasia

aspirant Finansovogo universiteta pri Pravitelstve Rossiyskoy Federacii; finansovyy analitik

the Center of bankruptcy problems, LLC