Zhuravleva Tatyana Aleksandrovna

professor kafedry «Nalogovoe konsultirovanie» doktor ekonomicheskih nauk, professor

Financial University under the Government of the Russian Federation